Neem contact op
We zullen binnen 24 uur contact met je opnemen

Klantenservice

Heeft u een vraag over één van onze producten of diensten? Bekijk hieronder onze meest gestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij of wenst u graag persoonlijk contact?

Neem dan contact op via onderstaand contactformulier of bel ons op 0591 -677 665

Klantenservice
Contactgegevens
Vragen?
Heeft u een vraag, opmerking of suggestie? Neem contact met ons op via onderstaande knop en wij komen zo snel mogelijk bij u terug.
Garantie per productgroep
Garantiebepalingen blokhutten

Toelichting garantie Tuinbeurs Nederland

Een garantie houdt in dat Tuinbeurs Nederland instaat voor de kwaliteit van het materiaal en het geleverde werk. Indien het geleverde onverhoopt gebreken vertoont binnen een bepaalde periode, dan biedt een garantie dus de mogelijkheid om Tuinbeurs Nederland kosteloos in te schakelen voor het herstellen van deze gebreken. Hierbij geldt uiteraard wel een bepaald garantie termijn. Als de gebreken na deze periode ontstaan, kunt u geen aanspraak meer maken op de garantie regeling. Wel kunnen wij dan tegen vergoeding het ontstaande probleem alsnog verhelpen. Op de garantie kan uitsluitende de opdrachtgever een beroep doen. De garantie is beperkt tot maximaal het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde van de betreffende zaken of levering waarop de garantie betrekking heeft. De garantie is niet overdraagbaar. De opdrachtgever kan slechts een beroep op garantie doen indien opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Tuinbeurs Nederland heeft voldaan.
Tuinbeurs Nederland dient de eerste kans te krijgen gebreken te herstellen. Bij inschakeling van derden kunnen gemaakte kosten niet worden verhaald op Tuinbeurs Nederland. In geval van levering dient de klant altijd het pakket alvorens opbouw te controleren. Indien het geleverde incompleet is zal Tuinbeurs Nederland zorg dragen dat hetgeen dat ontbreekt binnen 3 werkdagen naar uw adres wordt verzonden. Kosten ontstaan door een incompleet pakket (zoals extern ingehuurde uren door klant) kunnen niet op Tuinbeurs Nederland verhaald worden.

Garantiebepalingen Tuinbeurs Nederland Blokhutten

Tuinbeurs Nederland biedt een beperkte garantie van 5 jaar op onze blokhutten.
Voor het EPDM dakbedekking geldt een garantie van 10 jaar met vanaf het vierde jaar een afloopgarantie van 15%. Op dakpanplaten en zetwerk wordt een garantie van 5 jaar gegeven. Voor draaiende delen en ramen en deuren geldt een garantietermijn van 12 maanden.

Bij het ontvangen van het pakket is het van belang dat deze binnen twee weken geopend wordt om vochtophopingen die schimmel als gevolg kunnen hebben onder het plastic te voorkomen. Daarnaast dient de blokhut/overkapping een dag na het verwijderen van de sjorbanden gemonteerd te worden in verband met de kans op kromtrekken van het hout.

Tuinbeurs Nederland werkt veel met natuurproducten en/of producten die vragen om afwerking, onderhoud, of producten die onderhevig zijn aan slijtage. In deze situatie is geen garantie van toepassing. Geen garantie wordt gegeven en uitgesloten van garantie zijn in ieder geval de volgende situaties:

 • Gebreken ontstaan door normale slijtage, onjuist onderhoud.
 • Kieren ontstaan door houtwerking. Het hout zet uit bij vochtig weer en krimpt bij droogte. Hierdoor kunnen kieren ontstaan of kan het hout wat krom gaan trekken. Zorg er voor dat hout zijn werking altijd kwijt kan en hier dus niet in belemmerd wordt. Bevestig daarom geen planken aan elkaar en bevestig de blokhut ook niet aan een andere constructie.
 • Een blokhut die onvoldoende behandeld is. Als er wordt gekozen voor dompel-impregnatie, dan adviseren wij de blokhut binnen een half jaar opnieuw te beitsen. Daarna dient deze periodiek bijgehouden te worden met een beits op waterbasis. Verkleuringen die door weersinvloeden ontstaan zijn vallen dan ook niet onder de garantie.
 • Gebreken of schade die zich voordoen na wijziging of reparatie door opdrachtnemer zelf of door derden aangebracht.
 • Gebreken of schade aan producten die nabewerking behoeven (zoals het afwerken van houtproducten met een laag grondverf of houtbeschermingsmiddel).
 • Het betreffende product niet volgens de meegeleverde montagehandleiding en/of tekeningen opgebouwd is of (op een later moment) naar eigen inzicht gewijzigd is.
 • Toegevoegde materialen welke niet door Tuinbeurs zijn geleverd en/of gefactureerd.
 • Gebreken of schade i.v.m. montages of werkzaamheden (mede) van anderen dan Tuinbeurs Nederland;
 • Wanneer het betreffende product (door een andere partij dan Tuinbeurs Nederland) op een ondergrond of fundering geplaatst wordt die niet waterpas is.
 • Schade of gebreken door toedoen van een natuurramp, stormschade, (de gevolgen van) grondverzakking of bodemstructuur, (de gevolgen van) heiwerk, schade door toedoen van buitenaf komend onheil, palenrot of bacteriële en/of chemische aantasting en iedere vorm van overmacht.
 • (de gevolgen van) natuurlijke eigenschappen van natuurproducten, zoals bijvoorbeeld:
  • Uitzetten / krimpen / volume en/of maatverandering
  • Barsten, splijten en/of scheurvorming
  • (uitvallende) Noesten / kwasten in het hout
  • Verkleuring van (on)behandeld hout of kleurverschillen in hout-, en/of beton- en/of andere natuurproducten.
  • Harsvorming of vlekvorming door harsen
  • De gevolgen van ziekte, schimmelvorming, virale dan wel bacteriële infecties
  • Schimmelvorming
  • Insecten of vraatschade
  • Kromtrekken / torderen
  • ‘Bloeden’ van hout
  • Verschillen in maat/kleur bij producten die bestaan uit natuurlijke materialen
  • Corrosie/roestvorming

Voor alle hiervoor genoemde situaties en eigenschappen geldt dat deze geen grond voor vervanging of herstel kunnen vormen, noch reden voor aansprakelijkheid.

Bij ondeugdelijk gebruik zal alle garantie vervallen dat reëel samen hangt met de opdracht en/of materialen.

Garantiebepalingen houtbouw/Moduhout

Toelichting garantie Tuinbeurs Nederland

Een garantie houdt in dat Tuinbeurs Nederland instaat voor de kwaliteit van het materiaal en het geleverde werk. Indien het geleverde onverhoopt gebreken vertoont binnen een bepaalde periode, dan biedt een garantie dus de mogelijkheid om Tuinbeurs Nederland kosteloos in te schakelen voor het herstellen van deze gebreken. Hierbij geldt uiteraard wel een bepaald garantie termijn. Als de gebreken na deze periode ontstaan, kunt u geen aanspraak meer maken op de garantie regeling. Wel kunnen wij dan tegen vergoeding het ontstaande probleem alsnog verhelpen. Op de garantie kan uitsluitende de opdrachtgever een beroep doen. De garantie is beperkt tot maximaal het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde van de betreffende zaken of levering waarop de garantie betrekking heeft. De garantie is niet overdraagbaar. De opdrachtgever kan slechts een beroep op garantie doen indien opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Tuinbeurs Nederland heeft voldaan.
Tuinbeurs Nederland dient de eerste kans te krijgen gebreken te herstellen. Bij inschakeling van derden kunnen gemaakte kosten niet worden verhaald op Tuinbeurs Nederland. In geval van levering dient de klant altijd het pakket alvorens opbouw te controleren. Indien het geleverde incompleet is zal Tuinbeurs Nederland zorg dragen dat hetgeen dat ontbreekt binnen 3 werkdagen naar uw adres wordt verzonden. Kosten ontstaan door een incompleet pakket (zoals extern ingehuurde uren door klant) kunnen niet op Tuinbeurs Nederland verhaald worden.


Garantiebepalingen Tuinbeurs Nederland Houtbouw/Moduhout
Tuinbeurs Nederland biedt een beperkte garantie van 5 jaar op de constructie van de tuinhuizen, schuren, overkapping en carports van de houtbouw afdeling.
Voor het EPDM dakbedekking geldt een garantie van 10 jaar met vanaf het vierde jaar een afloopgarantie van 15%. Op dakpanplaten, dakpannen en zetwerk wordt een garantie van 5 jaar gegeven. Voor draaiende delen en ramen en deuren geldt een garantietermijn van 12 maanden.

Bij het ontvangen van het pakket is het van belang dat deze binnen twee weken geopend wordt om vochtophopingen die schimmel als gevolg kunnen hebben onder het plastic te voorkomen.

Tuinbeurs Nederland werkt veel met natuurproducten en/of producten die vragen om afwerking, onderhoud, of producten die onderhevig zijn aan slijtage. In deze situatie is geen garantie van toepassing. Geen garantie wordt gegeven en uitgesloten van garantie zijn in ieder geval de volgende situaties:

 • Gebreken ontstaan door normale slijtage, onjuist onderhoud.
 • Gebreken of schade die zich voordoen na wijziging of reparatie door opdrachtnemer zelf of door derden aangebracht.
 • Gebreken of schade aan producten die nabewerking behoeven (zoals het afwerken van houtproducten met een laag grondverf of houtbeschermingsmiddel).
 • Het betreffende product niet volgens de meegeleverde montagehandleiding en/of tekeningen opgebouwd is of (op een later moment) naar eigen inzicht gewijzigd is.
 • Toegevoegde materialen welke niet door Tuinbeurs zijn geleverd en/of gefactureerd.
 • Gebreken of schade i.v.m. montages of werkzaamheden (mede) van anderen dan Tuinbeurs Nederland;
 • Schade of gebreken door toedoen van een natuurramp, stormschade, (de gevolgen van) grondverzakking of bodemstructuur, (de gevolgen van) heiwerk, schade door toedoen van buitenaf komend onheil, palenrot of bacteriële en/of chemische aantasting en iedere vorm van overmacht.
 • (de gevolgen van) natuurlijke eigenschappen van natuurproducten, zoals bijvoorbeeld:
  • Uitzetten / krimpen / volume en/of maatverandering
  • Barsten, splijten en/of scheurvorming
  • (uitvallende) Noesten / kwasten in het hout
  • Verkleuring van (on)behandeld hout of kleurverschillen in hout-, en/of beton- en/of andere natuurproducten.
  • Harsvorming of vlekvorming door harsen
  • De gevolgen van ziekte, schimmelvorming, virale dan wel bacteriële infecties
  • Schimmelvorming
  • Insecten of vraatschade
  • Kromtrekken / torderen
  • ‘Bloeden’ van hout
  • Verschillen in maat/kleur bij producten die bestaan uit natuurlijke materialen
  • Corrosie/roestvorming

Voor alle hiervoor genoemde situaties en eigenschappen geldt dat deze geen grond voor vervanging of herstel kunnen vormen, noch reden voor aansprakelijkheid.

Bij ondeugdelijk gebruik zal alle garantie vervallen dat reëel samen hangt met de opdracht en/of materialen.

Garantiebepalingen veranda's

Toelichting garantie Tuinbeurs Nederland

Een garantie houdt in dat Tuinbeurs Nederland instaat voor de kwaliteit van het materiaal en het geleverde werk. Indien het geleverde onverhoopt gebreken vertoont binnen een bepaalde periode, dan biedt een garantie dus de mogelijkheid om Tuinbeurs Nederland kosteloos in te schakelen voor het herstellen van deze gebreken. Hierbij geldt uiteraard wel een bepaald garantie termijn. Als de gebreken na deze periode ontstaan, kunt u geen aanspraak meer maken op de garantie regeling. Wel kunnen wij dan tegen vergoeding het ontstaande probleem alsnog verhelpen. Op de garantie kan uitsluitende de opdrachtgever een beroep doen. De garantie is beperkt tot maximaal het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde van de betreffende zaken of levering waarop de garantie betrekking heeft. De garantie is niet overdraagbaar. De opdrachtgever kan slechts een beroep op garantie doen indien opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Tuinbeurs Nederland heeft voldaan.
Tuinbeurs Nederland dient de eerste kans te krijgen gebreken te herstellen. Bij inschakeling van derden kunnen gemaakte kosten niet worden verhaald op Tuinbeurs Nederland. In geval van levering dient de klant altijd het pakket alvorens opbouw te controleren. Indien het geleverde incompleet is zal Tuinbeurs Nederland zorg dragen dat hetgeen dat ontbreekt binnen 3 werkdagen naar uw adres wordt verzonden. Kosten ontstaan door een incompleet pakket (zoals extern ingehuurde uren door klant) kunnen niet op Tuinbeurs Nederland verhaald worden.

Garantiebepalingen Tuinbeurs Nederland veranda's

Tuinbeurs Nederland biedt 10 jaar garantie op alle aluminium verandadaken, met uitzondering van elektrische componenten en draaiende delen, waar een garantietermijn van 1 jaar voor geldt.

Garantiebepalingen Polycarbonaat:

Op de meerwandige polycarbonaat platen verlenen wij een beperkte garantie van vijf jaar. Deze beperkte garantie is uitsluitend van toepassing op standaard plaatbeglazingsproducten in de uitvoering helder/transparant en opaalwit, bij correcte toepassing als schuine en verticale beglazing en indien vervoerd, opgeslagen, verwerkt en onderhouden overeenkomstig de aanbevelingen van onze fabrikanten.

Garantie-uitsluitingen: De volgende zaken worden niet gedekt door garantie:

 • Elke schade als gevolg van foutieve installatie door andere partijen dan Tuinbeurs Nederland
 • Gebruik dat de begrenzingen overschrijdt of elke schade als gevolg van gebruik in abnormale omstandigheden.
 • Producten van hout: Hout is een natuurproduct en er wordt geen garantie verleend op de werking (scheuren en kromtrekken), maatvoering en het degenereren van hout.
 • Normale slijtage redelijk of gemiddeld gebruik of degeneratie.
 • Schade of gebreken door toedoen van een natuurramp, stormschade, (de gevolgen van) grondverzakking of bodemstructuur, (de gevolgen van) heiwerk, schade door toedoen van buitenaf komend onheil, palenrot of bacteriële en/of chemische aantasting en iedere vorm van overmacht.

Bij ondeugdelijk gebruik zal alle garantie vervallen dat reëel samen hangt met de opdracht en/of materialen.

Garantiebepalingen bestrating

Toelichting garantie Tuinbeurs Nederland

Een garantie houdt in dat Tuinbeurs Nederland instaat voor de kwaliteit van het materiaal en het geleverde werk. Indien het geleverde onverhoopt gebreken vertoont binnen een bepaalde periode, dan biedt een garantie dus de mogelijkheid om Tuinbeurs Nederland kosteloos in te schakelen voor het herstellen van deze gebreken. Hierbij geldt uiteraard wel een bepaald garantie termijn. Als de gebreken na deze periode ontstaan, kunt u geen aanspraak meer maken op de garantie regeling. Wel kunnen wij dan tegen vergoeding het ontstaande probleem alsnog verhelpen. Op de garantie kan uitsluitende de opdrachtgever een beroep doen. De garantie is beperkt tot maximaal het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde van de betreffende zaken of levering waarop de garantie betrekking heeft. De garantie is niet overdraagbaar. De opdrachtgever kan slechts een beroep op garantie doen indien opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Tuinbeurs Nederland heeft voldaan.
Tuinbeurs Nederland dient de eerste kans te krijgen gebreken te herstellen. Bij inschakeling van derden kunnen gemaakte kosten niet worden verhaald op Tuinbeurs Nederland. In geval van levering dient de klant altijd het pakket alvorens opbouw te controleren. Indien het geleverde incompleet is zal Tuinbeurs Nederland zorg dragen dat hetgeen dat ontbreekt binnen 3 werkdagen naar uw adres wordt verzonden. Kosten ontstaan door een incompleet pakket (zoals extern ingehuurde uren door klant) kunnen niet op Tuinbeurs Nederland verhaald worden.


Garantie bepalingen Tuinbeurs Nederland Bestrating

Tuinbeurs Nederland biedt een garantie van 1 jaar op het product bestrating. Deze garantie heeft betrekking op productiefouten. Ook op transportschade waar Tuinbeurs Nederland transport verzorgt heeft u garantie op schade ontstaan tijdens transport of tijdens het lossen. Deze garantie wordt alleen verleend wanneer u foto’s kan overleggen waar de bestrating nog (deels) in de verpakking zit.
Verwerking is acceptatie, na verwerking van de bestrating is het niet mogelijk beroep te doen op de garantie.

Geen garantie wordt gegeven en uitgesloten van garantie zijn in ieder geval de volgende situaties:

 • Kalkbloei
 • Schade of gebreken door toedoen van een natuurramp, stormschade, (de gevolgen van) grondverzakking of bodemstructuur of (de gevolgen van) heiwerk.
 • Chemische aantasting
 • Manuren en overige kosten. Om deze reden raden wij u aan het product tijdig te controleren alvorens verwerking.

Tuinbeurs Nederland biedt een garantie van 6 maanden op de aanleg van bestrating. Deze garantie heeft betrekking op problemen en/of schade die is ontstaan wat daadwerkelijk te wijten is aan de aanleg uitgevoerd door Tuinbeurs Nederland. Wanneer u de aanleg niet door Tuinbeurs Nederland is uitgevoerd vervalt uiteraard de garantie op aanleg. Ook verzakking is uitgesloten van garantie, om de reden dat wij geen invloed hebben op grondverzakking of bodemstructuur.

Bij ondeugdelijk gebruik zal alle garantie vervallen dat reëel samen hangt met de opdracht en/of materialen.

 

Garantiebepalingen schuttingen

Toelichting garantie Tuinbeurs Nederland

Een garantie houdt in dat Tuinbeurs Nederland instaat voor de kwaliteit van het materiaal en het geleverde werk. Indien het geleverde onverhoopt gebreken vertoont binnen een bepaalde periode, dan biedt een garantie dus de mogelijkheid om Tuinbeurs Nederland kosteloos in te schakelen voor het herstellen van deze gebreken. Hierbij geldt uiteraard wel een bepaald garantie termijn. Als de gebreken na deze periode ontstaan, kunt u geen aanspraak meer maken op de garantie regeling. Wel kunnen wij dan tegen vergoeding het ontstaande probleem alsnog verhelpen. Op de garantie kan uitsluitende de opdrachtgever een beroep doen. De garantie is beperkt tot maximaal het bedrag van de oorspronkelijke factuurwaarde van de betreffende zaken of levering waarop de garantie betrekking heeft. De garantie is niet overdraagbaar. De opdrachtgever kan slechts een beroep op garantie doen indien opdrachtgever aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Tuinbeurs Nederland heeft voldaan.
Tuinbeurs Nederland dient de eerste kans te krijgen gebreken te herstellen. Bij inschakeling van derden kunnen gemaakte kosten niet worden verhaald op Tuinbeurs Nederland. In geval van levering dient de klant altijd het pakket alvorens opbouw te controleren. Indien het geleverde incompleet is zal Tuinbeurs Nederland zorg dragen dat hetgeen dat ontbreekt binnen 3 werkdagen naar uw adres wordt verzonden. Kosten ontstaan door een incompleet pakket (zoals extern ingehuurde uren door klant) kunnen niet op Tuinbeurs Nederland verhaald worden.

Garantie bepalingen Tuinbeurs Nederland schuttingen
Tuinbeurs Nederland biedt een beperkte garantie van 5 jaar op onze schuttingen. Op de draaiende delen en hang- en sluitwerk, zoals de onderdelen van de schuttingdeur, bieden we een garantie van 12 maanden.

Omdat wij met veel natuurproducten en/of producten die vragen om afwerking, onderhoud, of producten die onderhevig zijn aan slijtage zijn er een aantal punten die uitgesloten zijn van garantie.
Geen garantie wordt gegeven en uitgesloten van garantie zijn in ieder geval de volgende situaties:

 • Gebreken ontstaan door normale slijtage, onjuist onderhoud.
 • Verzakking van schutting delen. Dit omdat de meeste schuttingen niet tot op het vaste(grondlaag) kan worden geplaatst.
 • Gebreken of schade die zich voordoen na wijziging of reparatie door opdrachtnemer zelf of door derden aangebracht.
 • Schade ontstaan door het bevestigen van materialen en/of decoratie aan de schuttingdelen en/of schutting-/betonpalen.
 • Gebreken of schade aan producten die nabewerking behoeven (zoals het afwerken van houtproducten met een laag grondverf of houtbeschermingsmiddel).
 • Toegevoegde materialen welke niet door Tuinbeurs zijn geleverd en/of gefactureerd.
 • Gebreken of schade i.v.m. montages of werkzaamheden (mede) van anderen dan Tuinbeurs Nederland;
 • Schade of gebreken door toedoen van een natuurramp, stormschade, (de gevolgen van) grondverzakking of bodemstructuur, (de gevolgen van) heiwerk, schade door toedoen van buitenaf komend onheil, palenrot of bacteriële en/of chemische aantasting en iedere vorm van overmacht.
 • (de gevolgen van) natuurlijke eigenschappen van natuurproducten, zoals bijvoorbeeld:
  • Haarscheurtjes in het hout
  • (uitvallende) Noesten / kwasten in het hout
  • Verkleuring van (on)behandeld hout of kleurverschillen in hout-, en/of beton- en/of andere natuurproducten.
  • Harsvorming of vlekvorming door harsen
  • De gevolgen van ziekte, schimmelvorming, virale dan wel bacteriële infecties
  • Schimmelvorming
  • Insecten of vraatschade
  • ‘Bloeden’ van hout
  • Verschillen in maat/kleur bij producten die bestaan uit natuurlijke materialen
  • Corrosie/roestvorming op beslag
  • Kalksluiers op betonpalen en beton onderplaten

Bij ondeugdelijk gebruik zal alle garantie vervallen dat reëel samen hangt met de opdracht en/of materialen.

Over Tuinbeurs Nederland
Hebben jullie meerdere vestigingen?

Tuinbeurs Nederland heeft één vestiging een groot overdekt Experience Center, namelijk in Emmen. 

Adres = Phileas Foggstraat 37, 7825 AK Emmen 

Ook onze productiefabriek is gevestigd in Emmen, tegenover onze Experience Center. Zo hebben wij alles dichtbij elkaar en onder 'één dak'. Op deze manier kunnen wij snel schakelen en uw (maatwerk) producten met zorg en aandacht produceren en voorbereiden. 

Worden alle producten in jullie eigen fabriek gemaakt?

Ja! Al onze houtproducten worden met zorg en liefde geproduceerd in onze eigen productiefabriek in Emmen (tegenover onze showroom). 

Hierdoor zijn wij sterk en onbegrensd in maatwerk en kunnen wij levering en korte levertijden garanderen. Hier zijn wij dan ook trots op! 

Bereikbaarheid & openingstijden
Wat zijn de openingstijden van jullie Experience Center?

U bent 6 dagen per week welkom in onze grote overdekte Experience Center in Emmen. 

Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.00 - 17.00 uur 
zaterdag: 9.00 - 16.30 uur

Kijk zondagen 2024

Om de week is ons Experience Center op zondag geopend voor een kijk middag van 13.30-16.00 uur. Deze middag kunt u heerlijk rondstruinen in onze overdekte Experience Center om inspiratie op te doen. Let op: deze middag is het niet mogelijk om een aankoop te doen of een adviesgesprek in te plannen met één van onze adviseurs. 

Kijkmiddagen 2024:
- 2e Pinksterdag zijn wij geopend van 11-16 uur
- zondag 26 mei
- zondag 9 juni
- zondag 23 juni
- zondag 7 juli
- zondag 21 juli
- zondag 11 augustus
- zondag 25 augustus
- zondag 8 september
- zondag 22 september

Zijn jullie gevestigd bij de meubelboulevard?

Nee, onze grote Experience Center is gevestigd aan de Phileas Foggstraat nummer 37 in Emmen. Dit is recht tegenover onze eigen fabriek. 

Bestellen & Betalen
Online bestellen kan niet, hoe kan ik alsnog bestellen?

Telefonisch, per mail en in ons Experience Center staan onze deskundige adviseurs altijd voor u klaar om u verder te helpen! Twijfel dus niet en neem contact met ons op. Samen realiseren wij u droomtuin. 

Telnr. 0591 677665

Mail: [email protected] 

Adres: Phileas Foggstraat 37, 7825 AK Emmen

Wat is het stappenplan nadat ik een product bij jullie bestel?

Om ervoor te zorgen dat uw nieuwe tuinaanwinst goed in de ruimte past, komt er een ervaren uitvoerder van Tuinbeurs Nederland inmeten bij u thuis. Wij meten de ruimte op en kijken naar de plaats waar uw tuinhuis, kapschuur of veranda geplaatst gaat worden. Hier maken wij een gedetailleerd verslag van, zodat het juiste materiaal geproduceerd kan worden in onze eigen productiefabriek en er niets meer mis kan gaan op met moment van realisatie.

Verzenden & Montage
Ik monteer liever niet zelf, wat nu?

Wij hebben ons eigen montageteams beschikbaar! Zij kunnen u volledig ontzorgen. Neem hiervoor contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn wat betreft planning en kosten. 

Ik heb besteld, hoe werken jullie verzendingen?

Op het moment dat je een bestelling hebt geplaatst, gaat de afdeling werkvoorbereiding en de tekenkamer voor jou aan de slag. 1 tot 2 week na bestelling gaat uw buitenverblijf definitief in productie. Wij hanteren op dit moment korte levertijden. Uiteraard kunnen wij in overleg een specifieke datum afspreken. Wanneer de order binnen 1 week voor levering wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt 50% van het totale orderbedrag in rekening te brengen.

Onze bestellingen worden bezorgd door Wegman Transport. Je ontvangt, 1 á 2 weken voor de verzending van het pakket, een e-mail met daarin de leverdatum en de contactgegevens van de transporteur. Je kunt 1 werkdag voor levering contact opnemen met de transporteur om een tijdsindicatie te ontvangen. (Hiervoor dien je het ordernummer bij de hand te hebben).

De montage van een blokhut, tuinhuis of overkapping is dat moeilijk?

Tja, dat ligt er maar net aan. Heeft u 2 linkerhanden? Dan kan het natuurlijk nog wel eens lastig worden en bent u er niet van verzekerd dat het een irritatieloze opbouw wordt. Dan is er altijd nog de optie voor u om een montagebedrijf in te schakelen. Hoort u tot de categorie vrij handig? Dan wordt het waarschijnlijk geen probleem!
Of bent u een echte handige harrie? Dan is het natuurlijk appeltje eitje voor u om zo'n houten stapelbouw huisje in elkaar te zetten.

Het product dat u aangeschaft heeft wordt als bouwpakket geleverd. Ieder bouwpakket wordt voorzien van:
plattegrond, aanzichten, materialenstaat, montagelijst en duidelijke montagehandleiding.