Herroepingsrecht

U hebt voor al uw bestellingen een zichttermijn van 14 kalenderdagen vanaf de eerstvolgende dag na aflevering van de bestelling. 

Binnen deze termijn mag u het product beoordelen zoals u dat normaal gesproken ook in een winkel zou mogen. Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons of aan een nader overeen te komen retouradres terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren. Bij beschadigingen wordt de schade zo redelijkerwijs mogelijk verhaald op de klant. Daarom adviseren wij u om te allen tijde de geleverde toebehoren te bewaren.

Let op: Maatwerk producten en producten die speciaal voor u geïmpregneerd of behandeld worden kunnen niet geretourneerd worden.

Het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetaald aan u.

Voor vragen of opmerkingen kunt u ons contactformulier invullen: https://www.tuinbeursnederland.nl/service/ 

Wij streven erna om binnen 24 uur te antwoorden.